Corporate Profile

Management

Directors

Representative Director

 • Koichi MoriyaKoichi Moriya

Directors

 • Shane Predeek
 • Hiroshi Kitami

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member (full time)

 • Hiroshi Shinohara

Audit & Supervisory Board Members

 • Keiichi Nishikido
 • Hiroyuki Wakamatsu
 • Masato Ukaji

Executive Officers

President and CEO

 • Koichi Moriya

Senior Executive Officers

 • Kunio Kawashiri
 • Harumitsu Saito
 • Masao Kase
 • Satoshi Ohdate

Executive Officers

 • Minoru Maruyama
 • Ichio Kitamura
 • Naoto Takashima
 • Mitsumasa Kato
 • Gregory R. Pierson
 • Steven R. Moerner
 • Kyotaro Sato

(As of Mar 31, 2019)